BAHASA: IndonesianEnglish
Home > Pendidikan > Mendidik Anak Dengan Teladan dan Cinta | Insan Madani

Mendidik Anak Dengan Teladan dan Cinta | Insan Madani

Taklim wali murid hari ini dengan judul mendidik anak dengan teladan dan cinta yang disampaikan oleh ustadzah rosikho,Lc, M. Pdi. Banyak yang disampaikan di tausiyah hari ini seperti : Anak penghias dunia, maka jadikan penghias itu sebagai ladang menuju syurga. Anak itu ujian bagi orang tuanya. Dosa yang kita lakukan di masa lalu, akan terlihat pada pasangan kita dan anak kita. Anak itu sebagai penyejuk hati, maka kita sebagai orang tua selalu berdoa untuk kebaikan anak kita, menjadi anak sholeh, yang terdapat dalam surat al Furqon ayat 74.

Ibu meri solpiah selaku kepala sekolah RA  menyampaikan terimakasih kepada ustadzah rosikho selaku pemateri yang mau hadir untuk memyampikan tausiyah di RA Insn Madani, terimakasih juga kepada guru-guru RA Insan madani  sehingga acara hari ini berjalan dengan lancar serta ibu-ibu wali murid yang menyempatkan hadir dalam taklim hari ini. Ibu meri juga menyampaikan taklim hari ini di laksanakan persamaan dengan penerimaan raport anak-anak. Hasil Perkembangan anak ini jadikan sebagai pemicu semangat bunda dirumah agar lebih sabar dengan penuh cinta dalam mendidiknya.

Selain itu bapak damendra S.M, selaku sekretaris  Insan  madani memberi sambutan dan motivasi ibu-ibu agar menerapkan dirumah materi yang telah di sampaikan oleh ustadzah rosikho. Kalimat penutup yang disampaikan oleh ibu rosikhoh yang indah ini semoga  diterapkan oleh ibu ibu dirumah ” kebaikan itu akan muncul jika anak itu mencintai kebaikan itu sendiri bukan karena dipaksa”