BAHASA: IndonesianEnglish
Home > Tausiyah > Telah Mencapai Nishab dan Haul, Tunaikanlah Zakat

Telah Mencapai Nishab dan Haul, Tunaikanlah Zakat

Nishab

Nishab salah satu syarat ditunaikan zakat|Sesungguhnya zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam sebagaimana shalat 5 waktu. Oleh karena itu, Allah Ta’ala sering mengiringi penyebutan zakat dalam Al Qur’an dengan shalat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, akan tetapi juga memperhatikan hak sesama manusia.

Kaum muslimin yang selalu mengharapkan kebaikan dan mengharapkan surga Allah, segeralah tunaikan zakat yang wajib bagi kalian agar memperoleh berbagai faedah. Ingatlah bahwa zakat bukanlah wajib ditunaikan hanya ketika bulan Ramadhan saja.

Akan tetapi, zakat itu juga wajib bagi 5 kelompok harta yaitu: emas, perak, keuntungan perdagangan, hewan ternak, dan hasil bumi. Kelima kelompok harta tersebut ditunaikan ketika sudah mencapai nishab, yaitu ukuran tertentu menurut syari’at dan telah mencapai haul, yaitu masa 1 tahun.

Wahai saudaraku, segeralah tunaikan zakat ketika telah memenuhi syarat nishab dan haul-nya. Berlombalah dalam kebaikan dan ingatlah selalu nasib saudaramu yang berada dalam kesusahan.

Sesungguhnya dengan engkau mengeluarkan zakat akan meringankan beban mereka yang tidak mampu. Ingat pula, sebab bangsa ini sering tertimpa berbagai macam bencana dan cobaan adalah disebabkan kita enggan melakukan ketaatan kepada Allah, di antaranya kita enggan untuk menunaikan zakat. Wallahu a’lam bissawab.

Baca juga: zakat berikan kebahagiaan

Semoga Allah selalu menganugerahi kita untuk selalu istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada-Nya. (LA)