UMKM WALI MURID SOLEH BERDAYA FROM INSAN MADANI JAMBI

Taukah kalian dengan UMKM wali murid soleh berdaya from insan madani jambi??

Insan Madani merupakan suatu lembaga  Amil Zakat dan kemanusiaan yang ada di Provinsi Jambi yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZIS ( Zakat, Infaq , sedekah serta dana kemanusiaan lainnya).

Insan Madani Jambi sebagai Lembaga Amil Zakat Provinsi Jambi dan Lembaga Sosial Kemanusiaan yang professional dan terdepan di Provinsi Jambi. Insan Madani juga memiliki beberapa program yang sudah di jalankan saat ini di antaranya, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari salah satu program tersebut, Team program Insan Madani akan kembali merancang tentang dobrakan terbaru untuk membantu masyarakat dhuafa yang sangat membutuhkan di Jambi, terkhususnya untuk wali murid dari RA sampai SMA  Insan madani Jambi yang di namakan “ Umkm Wali Murid Soleh Berdaya “. Program ini baru di mulai di tahun 2023 dan akan segera di launching di dalam waktu terdekat ini.

Ada beberapa tujuan di bentuknya Program Umkm Wali Murid Soleh Berdaya  ini yaitu untuk memperbaiki kehidupan, menciptakan masyarakat mandiri dan sejahtera, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat membantu perekonomian para wali murid yang ada di lingkungan Insan Madani.

Similar Posts